Πέρα από την ανακύκλωση των συσκευασιών και των λοιπών προϊόντων όπως γίνεται μέσα από τα επίσημα εγκεκριμένα συστήματα, υπάρχουν και άλλα υλικά αποβλήτων, για τα οποία προς το παρόν, δεν υπάρχει κάποιο σύστημα ανακύκλωσής τους. Τα υλικά αυτά είναι τα υφάσματα, τα τηγανέλαια, τα φάρμακα και τα βιοαποδομήσιμα ή αλλιώς κομποστοποιήσιμα υλικά.

 

Υφάσματα: Τα παλιά ρούχα, παππούτσια και κάθε άλλο ύφασμα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. Τα καλής ποιότητας, καθαρά ρούχα μπορούν να δοθούν σε πολλές φιλανθρωπικές οργανώσεις, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, ιδρύματα αστέγων κλπ. Με τον τρόπο αυτό ενισχύονται ευπαθείς κατηγορίες πολιτών αντί να απορρίπτονται ως απόβλητα. Μια επιπλέον επιλογή είναι η πώλησή τους σε καταστήματα που πωλούν ρούχα από δεύτερο χέρι, τα οποία παρουσιάζουν μια σημαντική αύξηση τον τελευταίο καιρό.

 

Όμως και τα κακής ποιότητας, φθαρμένα ρούχα μπορούν να συλλεχθούν και να ανακυκλωθούν. Από την ανακύκλωσή τους φτιάχνονται γεμίσματα για καθίσματα αυτοκινήτων, φόρμες εργασίας και υλικό για θερμομόνωση και ηχομόνωση. Η ανακύκλωση των παλιών τζην για παράδειγμα, δίνει πρώτη ύλη για μονωτικό υλικό σε κατασκευές σπιτιών στο εξωτερικό. Στη χώρα μας, ο Δήμος Βόλου ξεκίνησε μια πρωτοβουλία για την ανακύκλωση ρούχων και παππουτσιών ενώ αντίστοιχες ενέργειες θα ξεκινήσουν και από ιδιωτικές εταιρείες ρούχων και παππουτσιών.  

 

Τηγανέλαια: Τα λίπη τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί στο μαγείρεμα συχνά απορρίπτονται στον νεροχύτη, πρακτική που έχει ως αποτέλεσμα τη σταδιακή τους συσσώρευση στις σωληνώσεις αποχετεύσεων. Τα χρησιμοποιημένα τηγανέλαια μπορούν να ανακυκλωθούν σε βιοκαύσιμα και να χρησιμοποιηθούν, αντί των ορυκτών καυσίμων, μειώνοντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εξόρυξή τους και μειώνοντας τις εισαγωγές καυσίμων. Με τον τρόπο αυτό το όφελος είναι διπλό, για τα νοικοκυριά και το περιβάλλον.

 

Στην Ελλάδα υπάρχουν διάφορες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ανακύκλωση τηγανελαίων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω:

 

Οι παραπάνω επιχειρήσεις είναι ενδεικτικές ενός χώρου που συνεχώς επεκτείνεται και ανανεώνεται με καινούριες επιχειρήσεις. Τα τηγανέλαια που συλλέγονται, αποστέλλονται σε βιομηχανίες καυσίμων, και μετατρέπονται σε βιοντίζελ.

 

Βιοαποδομήσιμα υλικά: Πρόκειται για τα οργανικά υλικά τα οποία αποδομούνται σταδιακά από μικροοργανισμούς που υπάρχουν στη φύση. Η Ε.Ε. υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να μειώσουν τα βιοαποδομήσιμα υλικά που καταλήγουν στους ΧΥΤΑ, και για την Ελλάδα οι υποχρεώσεις αφορούν τη μείωση των υλικών αυτών, στο 35% της ποσότητας του 1995 μέχρι το 2020. Δεδομένου ότι τα βιοαποδομήσιμα υλικά αποτελούν περίπου το 50% των αστικών αποβλήτων που παράγονται κάθε χρόνο, η σταδιακή μείωσή τους μπορεί να έχει σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη και να αποτρέψει ένα μεγάλο μέρος αποβλήτων από τους υπάρχοντες ΧΥΤΑ. Μια επιλογή για τη μείωση των βιοαποδομήσιμων υλικών είναι η κομποστοποίηση, η μετατροπή τους δηλαδή σε οργανικό λίπασμα-βελτιωτικό εδάφους. Τα υλικά που μπορούν να κομποστοποιηθούν είναι:

 

  • Τα υπολείμματα κουζίνας όπως φλούδες από φρούτα και λαχανικά, τσόφλια αυγών, υπολείμματα καφέ, φίλτρο καφέ κλπ
  • Τα υπολείμματα κήπου όπως κλαδέματα, φύλλα, άχυρο, γκαζόν, οικιακά φυτά, ξερά λουλούδια, πριονίδι κλπ
  • Χαρτί κουζίνας, χαρτοπετσέτες, μαλλιά, σκόνη ηλεκτρικής σκούπας κλπ

 

Αντίθετα δεν μπορούν να κομποστοποιηθούν ζωικά προϊόντα όπως κρέας, γάλα, λίπη, ακαθαρσίες ζώων και φυτά που έχουν προσβληθεί από παράσιτα ή έχουν πρόσφατα ψεκαστεί.

 

Η κομποστοποίηση γίνεται σε κάδους κομποστοποίησης οι οποίοι μπορεί να είναι αυτοσχέδιοι ή διατίθενται στην αγορά. Το υλικό που προκύπτει είναι οργανικό λίπασμα και βελτιωτικό εδάφους που μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί χώματος για την καλλιέργεια λαχανικών και ανθοκομικών φυτών σε κήπους και μπαλκόνια.

 

Πέρα από την οικιακή κομποστοποίηση, στην Ελλάδα έχουν κατασκευαστεί εργοστάσια κομποστοποίησης για την κάλυψη των κανονιστικών απαιτήσεων στα Λιόσια, στα Χανιά, στην Καλαμάτα κλπ. Περισσότερες πληροφορίες για την κομποστοποίηση υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης (www.ecorec.gr).

 

Φάρμακα: Στην Ελλάδα ξεκίνησε πρόσφατα η ανακύκλωση φαρμάκων που προωθεί το υπουργείο Υγείας, σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων και τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, τοποθετώντας 12.000 ειδικούς κάδους ανακύκλωσης φαρμάκων, χρώματος πράσινου. στα φαρμακεία όλης της χώρας. Τα φάρμακα που συλλέγονται, συγκεντρώνονται σε φαρμακαποθήκες και μεταφέρονται στο Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας, το οποίο θα φροντίζει τη μεταφορά τους σε ειδικά κέντρα αδρανοποίησης και καύσης στο εξωτερικό.

 

Επιπλέον υπάρχουν φιλανθρωπικές οργανώσεις, που παραλαμβάνουν φάρμακα τα οποία χορηγούν δωρεάν σε ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνατότητα ιατροφαρμακευτικής κάλυψης.

 

υπάρχουν και άλλα υλικά αποβλήτων, για τα οποία προς το παρόν, δεν υπάρχει κάποιο σύστημα ανακύκλωσής τους